Par Kandavas novada iespēju fondu

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF) ir dibināts 2013.gada 22.martā.KNIF darbības mērķi ir:veicināt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Kandavas novadā;sekmēt vietējās kopienas izaugsmi;atbalstīt vietējos iedzīvotājus, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas.KNIF savu mērķi sasniedz:regulāri izzinot vietējās sabiedrības aktu  ...

lasīt tālāk

Kontakti

Nodibinājums 
"Kandavas novada iespēju fonds"


Jelgavas iela 4A, Kandava
Kandavas nov., LV-3120

Tel. +37129259272
E-pasts: knifkandava@inbox.lv

Ziedojumiem:

Citadele Banka
Konta Nr.: LV74PARX0013779840001
Kods: PARXLV22


Esam kopā ar