ROSINĀM AR SAVĀM ROKĀM SARŪPĒT PĀRTIKU SAVAS SAIMES GALDAM

Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam saimes galdam” tiek piedāvāts grūtībās nonākušām ģimenēm iegūs papildu iespēju un mudinājumu pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam.

Kandavas novada iespēju fonds ( KNIF) ir uzņēmies īstenot šo projektu lai dotu iespēju arī saviem novada trūcīgajām ģimenēm, mazturīgajiem un ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā saistībā ar COVID-19, gūt šo atbalstu sava saimes galda papildināšanai. Arī šogad uz atbalstu dārzeņu sēklu un stādu iegādē var pretendēt ģimenes ar bērniem un cilvēki ar ierobežotu rocību, kas faktiski atbilst trūcīgo statusam un kuriem ir pieejama zeme ( pašu īpašumā, nomāta vai labu kaimiņu atvēlēta) kurā drīkst sēt un stādīt dārzeņus savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Projekta dalībnieki ar projekta “Dari, baudi, dalies Kandavas novadā 2021” pieteikuma anketu var iepazīties šī raksta pielikumā. Sakarā ar valstī izsludināto situāciju projekta pieteikumus pieņemsim attālināti: pa e-pastiem vai telefoniem.
Pieteikšanās dalībai projektā tiek organizēta caur brīvprātīgajiem palīgiem pagastu pārvaldēs un sociālajā dienestā.
Kontakti attālinātai projektu pieteikumu iesniegšanai ( ja aizpildāt projekta pieteikumu elektroniski un nosūtat uz norādīto e-pastu, lūdzu pazvaniet arī atbildīgajai kontaktpersonai savā teritorijā, lai izvairītos no kļūmēm par pieteikuma noklīšanu kādas elektroniskas kļūmes dēļ):
Zantes pagasts - Ligita Feldmane, telefons: 28318172, e-pasts: ligita.feldmane@kandava.lv
Vānes pagasts - Mudīte Ozola, telefons: 28678132, e-pasts: mudite.ozola@kandava.lv, var zvanīt arī pagasta pārvaldes vadītājai Dainai Priedei, telefons: 26550459
Matkules pagasts - Rota Eižvertiņa, telefons: 28682418, e-pasts: rota.eizvertina@kandava.lv , var zvanīt arī pagasta pārvaldes vadītājai Dzidrai Jansonei, telefons: 26551070
Cēres pagasts – Cēres pagasta pārvaldes vadītājai Maijai Jēcei, telefons: 29143828, e-pasts: ceres.parvalde@kandava.lv
Kandavas pilsēta un Kandavas pagasts - Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājai Elīnai Dumpei, telefoni: 63182498, 29128478, e-pasts: elina.dumpe@kandava.lv
Zemītes pagasts – bibliotekārei Solvitai Kalinjukai, telefons: 29220076, e- pasts: zemitesbibl2012@inbox.lv

Par jebkuru jautājumu saistībā ar par projekta pieteikuma aizpildīšanu un iesūtīšanu lūdzu vērsties pie projekta koordinatores Ērodejas Kirillovas telefons: 26527265, vai e-pasts: knifkandava@inbox.lv

Pieteikšanās projektam ir atvērta līdz 12.martam ieskaitot.

Projekta ietvaros ir paredzēts atbalsts vismaz 30 Kandavas novada ģimenēm.
Dalībniekiem, iespēju robežas, tiks lūgts pievienoties watpgrupai vai feisbuka grupai, lai kopīgi varētu padalīties attālināti ar dārzkopības sekmēm un iegūt informāciju par labākiem dārzkopības risinājumiem vēlamās ražas ieguvei. Vasarā, arī plānojam individuāli apmeklēt projekta dalībniekus, lai klātienē tiktos un varētu sniegt informatīvu vai praktisku atbalstu uz jautājumiem, kas saistīti ar projekta gaitu, ja valstī epademoloģiskā situācija ļaus šādas aktivitātes. Viesošanās tiks noteikti iepriekš saskaņota ar projekta dalībnieku personīgi.
Kandavas novada Miķeļdienas tirgus ietvaros, aicināsim projekta dalībniekus piedalīties ražas labāko un interesantāko eksemplāru izstādē, ja epidemaloģiskā situācija valstī to ļaus.

Projektu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds programmas “ Pats savam saimes galdam” ietvaros un mūsu novadā to realizē Kandavas novada iespēju fonds ( KNIF)

Projekta koordinatore Ērodeja Kirillova
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Kontakti

Nodibinājums 
"Kandavas novada iespēju fonds"


Jelgavas iela 4A, Kandava
Kandavas nov., LV-3120

Tel. +37129259272
E-pasts: knifkandava@inbox.lv

Ziedojumiem:

Citadele Banka
Konta Nr.: LV74PARX0013779840001
Kods: PARXLV22