Fonda darbība

KNIF darbības virzieni ir: 

• regulāri izzināt vietējās sabiedrības aktuālās vajadzības;

• regulāri piesaistīt juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, un citus finanšu līdzekļus, valsts un pašvaldību dotācijas, citu fondu finansējumu šī Fonda darbības nodrošināšanai un projektu īstenošanai;

• piešķirt finansējumu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

2014.gadā paveiktie darbi: 

  • Martā sadarbībā ar Kandavas novada domi un Kandavas ev.luterisko draudzi tika noorganizēta labdarības akcija "Lūgšanu brokastis" ar tēmu "Dieva mīlestība". Saziedotie līdzekļi tika novirzīti KNIF projektu programmām.

  • Maijā tika izsludināts mazo grantu projektu konkurss "Dari pats!", saņemti 6 pieteikumi un atbalstīti 4 projektu pieteikumi par kopējo summu 1 200 Eur.

  • Maijā piedalījāmies ar fonda reklāmu Kandavas novada svētkos.

  • Septembrī piedalījāmies Kandavas Miķeļtirgus pasākumā, kurā popularizējām fonda darbību.

  • Oktobrī organizējām labdarības akciju "Bumbu rallijs", kurā tika piesaistīti 30 ziedotāji no Kandavas novada, nodrošinot balvu fondu ar 35 balvām.

  • Decembrī organizējām Vecgada sarīkojumu Kandavas novada Zemītes tautas namā Kandavas novada vientuļajiem sirmgalvjiem.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Kontakti

Nodibinājums 
"Kandavas novada iespēju fonds"


Jelgavas iela 4A, Kandava
Kandavas nov., LV-3120

Tel. +37129259272
E-pasts: knifkandava@inbox.lv

Ziedojumiem:

Citadele Banka
Konta Nr.: LV74PARX0013779840001
Kods: PARXLV22