Mūsu darbi

Kandavas novada iespēju fonda īstenotie darbi:


  • mazo projektu konkursa "Dari pats!" izsludināšana, projektu pieņemšana, izvērtēšana, finansējuma piešķiršana.

  • stipendiju programmas īstenošana studentiem un bērniem ar izcilām sekmēm mūzikas, mākslas, sporta un deju skolās mācību maksas segšanai, kā arī transporta izdevumu segšanai maznodrošināto ģimeņu bērniem, lai apmeklētu mācības Kandavas Mākslas un mūzikas skolā.

  • tradicionālo Labdarības brokastu organizēšana Kandavā. 

  • atbalsta sniegšana talantīgu bērnu dalībai radošajās nometnēs.

  • svētku paku izdalīšana un pasākumu organizēšana Kandavas novada vientuļajiem senioriem.

  • piedalīšanās Kandavas novada svētkos, organizējot labdarības akciju "Bumbu rallijs Kandavā". 

  • labdarības pasākumu organizēšana Kandavas novadā. 

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Kontakti

Nodibinājums 
"Kandavas novada iespēju fonds"


Jelgavas iela 4A, Kandava
Kandavas nov., LV-3120

Tel. +37129259272
E-pasts: knifkandava@inbox.lv

Ziedojumiem:

Citadele Banka
Konta Nr.: LV74PARX0013779840001
Kods: PARXLV22