Par Kandavas novada iespēju fondu

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF) ir dibināts 2013.gada 22.martā.

KNIF darbības mērķi ir:

  • veicināt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Kandavas novadā;

  • sekmēt vietējās kopienas izaugsmi;

  • atbalstīt vietējos iedzīvotājus, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas.

KNIF savu mērķi sasniedz:

  • regulāri izzinot vietējās sabiedrības aktuālās vajadzības;

  • piešķirot finansējumu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura;

  • regulāri piesaistot juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, un citus finanšu līdzekļus, valsts un pašvaldību dotācijas, citu fondu finansējumu KNIF darbības nodrošināšanai un projektu īstenošanai.

Kandavas novada iespēju fonds ir Latvijas visu kopienu fondu apvienības - Kopienu fondu kustības - dalībnieks. 

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Kontakti

Nodibinājums 
"Kandavas novada iespēju fonds"


Jelgavas iela 4A, Kandava
Kandavas nov., LV-3120

Tel. +37129259272
E-pasts: knifkandava@inbox.lv

Ziedojumiem:

Citadele Banka
Konta Nr.: LV74PARX0013779840001
Kods: PARXLV22